Czym są Radarowe Wyświetlacze Prędkości?

Radarowe wyświetlacze prędkości to wysokiej jakości urządzenia mierzące prędkość jazdy, wyposażone w funkcję alarmowania w przypadku jej przekroczenia. 

Wyświetlacz prędkości posiada zamontowany radar mikrofalowy który jest odpowiedzialny za pomiar prędkości nadjeżdżającego pojazdu, a wbudowany w tablicę wyświetlacz led z zaprogramowanym softem wyświetla wynik prędkości, na zielono w przypadku nie przekroczenia, lub na czerwono – gdy kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość. 

Psychologicznym zadaniem radarowego wyświetlacza prędkości jest wyświetlanie napisu ZWOLNIJ, migającym w kolorze czerwonym. Udowodniono badaniami, iż wywiera to wpływ na kierowcach, i faktycznie zwalniają widząc przekroczoną prędkość i pulsujący komunikat. 

Instalacja radaru prewencyjnego jest widoczna natychmiast dla większości mieszkańców. Urządzenie jest pozytywnie odbierane przez społeczeństwo ze względu na pedagogiczną, a nie represyjną funkcję.
 

W miejscach gdzie zainstalowano Radar, zaobserwowano spadek prędkości o ok. 25%. 
Psychologiczny wpływ radaru na zachowanie kierowców ma dwa wyjaśnienia:
• Efekt odstraszenia. Radar generuje wzrost świadomości kierowców, co powoduje spowolnienie. Zwykle dzieje się to w przypadku prędkości mniejszej niż 15 km/h (powyżej limitu) – kierowcy myślą, że nie jadą tak szybko, ponieważ nie patrzą ciągle na licznik. W oparciu o badania z 2014r. ilość przekroczeń spada o 50%, kiedy kierowcy mijają Radar. Dla tych kierowców, którzy są świadomi swojej nadmiernej szybkości, pokazanie ich prędkości powoduje, że uświadamiają sobie, że ich wykroczenie nie jest trywialne. Fakt, że wszyscy inni (kierowcy i piesi) widzą jak szybko porusza się pojazd, wpływa również na efektywność Radaru.
• Strach przed konsekwencjami. Kierowca widząc Radar uświadamia sobie, że społeczność wprowadziła konkretne działania przeciwko zbyt wysokiej prędkości. Myśli on, że z tego powodu istnieje duża szansa na spotkanie policjanta z ręcznym radarem w pobliżu i zwalnia. Strach ten jest zwiększony częstymi działaniami policji (kierowca łączy radar z radarem ręcznym policji)

W poprzednim pytaniu wspomniano, że bodziec wzrokowy – wizualizacja generowana przez Radar ma bezpośredni wpływ psychologiczny na kierowcę. To, co czyni różnicę między jednym a drugim, jest przyczyną spowolnienia: efektu odstraszania lub “lęku przed policją”. Według badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 “szybkość powraca do pierwotnego poziomu po zlikwidowaniu Wyświetlacza Prędkości Rzeczywistej”.

Aby ocenić skuteczność radaru „długoterminowo”, wskażmy dwa typy kierowców:
Zwykłym użytkownikom (mieszkańcom) przypomina się codziennie, że przekraczają prędkość. Daje to widoczny efekt (bodziec wzrokowy) i niejawny efekt (świadomość niebezpiecznego zachowania). Ponadto, gdy są oni przyzwyczajeni do „spokojnego” jeżdżenia w miejscu codziennego dojazdu do pracy, łatwo jest utrzymać ten nawyk. Użytkownicy korzystający z drogi po raz pierwszy (ruch tranzytowy) będą zaskoczeni, gdy zobaczą wyświetlacz i zwolnią, nawet jeśli został on zainstalowany jakiś czas temu

Radar jest skuteczny do zwalczania wszystkich przekroczeń prędkości, o ile wyświetlacz jest dostosowany do wykrytej prędkości. Jeśli prędkość nie przekracza 10 km/h powyżej limitu, prędkość ta jest wyświetlana na czerwono wraz z tekstem “ZWOLNIJ”. W przypadku prędkości przekraczających 10 km/h powyżej limitu, prędkości te są wyświetlane na czerwono i migają wraz z silnym komunikatem „ZWOLNIJ!”. Kierowcy przekraczający prędkość w niewielkim stopniu nie zawsze wiedzą, że jadą za szybko. Radar uświadomi ich i przypomni im, aby zwolnili. Kierowcy jadący szybciej niż 10 km/h powyżej limitu są o tym uświadamiani. W takim przypadku efekt uspokojenia powstaje w wyniku obaw przed możliwymi konsekwencjami.

Niewątpliwie tak. Już od ponad dekady radary drogowe cieszą się dobrą reputacją oraz pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców.
Obraz ten jest tym lepszy, ze kierowcy patrząc na wyświetlacz wiedzą z jaką jadą prędkością. To sprawia, że jeżdżą oni bezpieczniej bez konieczności egzekwowania tego od nich.
Według poczynionych obserwacji, ponad 90% respondentów potwierdza, że radar ma działanie informacyjne, zapobiegawcze oraz edukacyjne. A zatem dla znacznej większości osób instalowanie radarów jest usprawiedliwione.

Gdy pojawiały się na drogach, ponad dekadę temu, pierwsze wyświetlacze prędkości rzeczywistej wyświetlana prędkości nie miała ograniczeń. Miały wiec one często odwrotny efekt do zamierzonego nazywany „biciem rekordów”.
Dziś, wyświetlacz prędkości rzeczywistej musi być wyposażony w próg zabezpieczający przed biciem rekordów. Zależnie od kraju i lokalnych przepisów radar ma nie wyświetlać prędkości powyżej wskazanej (zwykle jest to +10 do +20 km/h powyżej limitu na drodze) Najlepszym rozwiązaniem jest gdy radar wyświetla zamiast wysokich prędkości znak ostrzegawczy (wykrzyknik w trójkącie).